Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb


Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb je  třetí volné pokračování „neuvěřitelných vyslyšení modliteb“ od Rogera J. Morneaua. Díky svému nemocnému srdci musel tento muž trávit mnoho hodin na lůžku, ale nebral to jako omezení, nýbrž naopak jako úžasnou příležitost trávit s Pánem na modlitbách mnohem více času. Z touhy po co nejužším vztahu s Bohem se zrodila jeho služba modlitebníka a přímluvce za druhé lidi. Objevil zdroj Boží moci, která je nám všem k dispozici – krev Ježíše Krista prolitou na kříži za hříchy celého světa. Právě u paty kříže denně čerpal sílu i v tak omezených podmínkách sloužit Bohu a být oporou druhým, kteří se ocitli v jakékoli tísni. Právě důvěra v moc očišťující krve Ježíše Krista stála na počátku mnoha podivuhodně vyslyšených modliteb.

DoporučujemeFacebook

Page generated in 1.1689 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál