Veřejnost má možnost připomínkovat strategický dokument pro využití dotačních prostředků EU ve Zlínské aglomeraci

Veřejnost má možnost připomínkovat strategický dokument pro využití dotačních prostředků EU ve Zlínské aglomeraci

V rámci nového programového období Kohezní politiky EU 2021-2027 připravuje město Zlín strategický nástroj s názvem Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace (ITI). Ten naváže na dosavadní Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 (IPRÚ). ITI umožní rezervovat významné dotační prostředky z fondů EU výlučně pro území Zlínské aglomerace, která zahrnuje území 36 měst a obcí se 130 tisíci obyvateli.

Tyto dotační prostředky budou využity na financování strategických projektů, přičemž jejich rozdělení se bude odrážet od nastavení dokumentu Strategie pro využití nástroje ITI Zlínské aglomerace. Tento strategický dokument byl připraven za účasti řady odborníků a nyní je nabídnuta široké veřejnosti možnost jej připomínkovat, a to do neděle 13. února 2022.

Veškeré podrobnosti a dokumenty naleznete zde.

Zdroj informací

Statutární město Zlín a eMoravia.cz

Datum

9. února 2022

Page generated in 1.3059 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál