Roboty ovládly stánek VUT na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Roboty ovládly stánek VUT na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Hned tři různá robotická zařízení představí Vysoké učení technické v Brně na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu. Robot jako klíčový prvek průmyslu 4.0 se návštěvníkům předvede v roli laboranta, v rámci robotizované výrobní buňky nebo se ujme 3D tisku výrobků. Veletrh se koná 4. - 7. října na brněnském výstavišti. Stánek VUT návštěvníci najdou v pavilonu A1, stánek č. 26.

Tradičně nejsilnější zastoupení mají na stánku VUT výzkumníci z Fakulty strojního inženýrství. Ti na veletrhu představí hned tři velmi různorodé robotické exponáty. První z nich je automatizované řešení manipulace s laboratorními vzorky. Systém nazvaný openTube2 byl od června do září testován v ostrém provozu laboratoře Fakultní nemocnice Brno. V laboratoři robot manipuloval se skutečnými potenciálně infekčními vzorky testovanými na covid-19. „Zpracovat jeden vzorek trvá robotu méně než minutu. Podobně rychle pracuje i laborant, systém se ovšem neunaví a může odbornému personálu uvolnit ruce pro jinou práci,“ popisuje vedoucí výzkumného týmu z FSI Radomil Matoušek.

Návštěvníci uvidí i robotizované pracoviště s prvky chytré údržby, které využívají technologie smíšené reality. Exponát se sestává z robotizované výrobní buňky a digitálního dvojčete, které v reálném čase zpracovává a vyhodnocuje aktuální stav výrobní buňky včetně robotu a bezpečnostních prvků. V případě problémů, které vyžadují zásah obsluhy, systém automaticky sestaví seznam kroků, jak dojít k nápravě, a pomocí přesně umístěných hologramů a návodů provede uživatele celým procesem. Tento exponát návštěvníci uvidí nejen naživo, ale i v prostředí virtuální reality.

Do třetice návštěvníky čeká RoboTyping, robotická buňka určená pro 3D tisk. Na veletrhu ji vystavuje spin-off firma VUT 3Deposition. „Výhodou robotického 3D tisku je, že zvyšuje efektivitu a flexibilitu výroby. Díky této metodě můžeme tisknout i dříve nemyslitelné tvary, pomáhá také zlepšovat spoje mezi vrstvami a je kompatibilní s dalšími průmyslovými technologiemi, například na automatizovaných výrobních linkách,“ vysvětluje jednatel firmy a výzkumník z FSI David Škaroupka.

Z dalších pracovišť brněnské techniky se představí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Ústav soudního inženýrství a CEITEC. Zatímco prostřednictvím videa se návštěvníci seznámí s tím, jak dokáže systém pro zkoušení svarů vysokopevnostních ocelí z dílny FEKT odhalit metodou akustické emise trhliny během svařování, výzkumníci z Ústavu soudního inženýrství si letos připravili prezentaci nárazových zkoušek a analýzy udržení pozornosti například u řidičů, a to za použití metody eyetrackingu. Laboratoř rentgenové počítačové tomografie z CEITEC je pak připravena poskytnout odborné expertízy výrobním podnikům.

Studenti VUT předvedou svou nejnovější závodní formuli na elektrický pohon Dragon e2. Roli pilota si budou moci návštěvníci vyzkoušet v profesionálním jezdeckém simulátoru, který má výkon a odezvu srovnatelnou se simulátory v profesionální formuli 1.

Zdroj informací

VUT a NejBusiness.cz

Datum

2. října 2022

Fotogalerie

Page generated in 1.3996 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál