V Brně vznikla jedna z největších advokátních kanceláří na Moravě

V Brně vznikla jedna z největších advokátních kanceláří na Moravě

Pod hlavičkou Spring Walk se spojují dvě zavedené advokátní praxe, jejichž více než dvacetičlenný tým nabídne lidem i firmám komplexní portfolio právních služeb a poradenství. Specializují se na právní agendu v oblasti nemovitostí, zaměstnávání cizinců či vymáhání nemateriální újmy. Jedna z největších advokátních kanceláří na Moravě se ještě letos přestěhuje do areálu Nové Zbrojovky.

V čele nové advokátní kanceláře stojí zkušená trojice Jaroslav Zeman, Štěpán Smoleja a Viktor Procházka. Partnery ve společnosti jsou dále Lucie Panáčková a Tamás Fábián, insolvenční kancelář vede Veronika Pazourová. Advokátní kancelář sídlí v Brně, své služby však poskytuje i v Praze a na detašovaném pracovišti v Kojetíně. Některé klíčové služby, například vymáhání pohledávek, jsou poskytovány klientům z celého Česka.

Součástí portfolia Spring Walk je i vlastní insolvenční kancelář. Pod hlavičkou advokátní kanceláře funguje rovněž úspěšný projekt ebolestne.cz, který lidem pomáhá s uplatněním nároků na odškodnění nemajetkové újmy, a také specializovaná vízová kancelář zamestnaneckekarty.cz.

Značka Spring Walk původně vznikla spojením osvědčených advokátních praxí Jaroslava Zemana a Viktora Procházky. „Název naší advokátní kanceláře působí v oboru na první pohled poněkud neobvykle. Právě neotřelé jméno však bylo naším záměrem, rozhodně jsme se chtěli vyhnout tradičnímu názvu AK ve stylu ‚Zeman, Procházka a partneři‘. Odkaz na naše jména ale nechybí – ‚spring‘ neboli jaro odkazuje na Jaroslava a ‚walk‘ zase na Procházku,“ vysvětluje s úsměvem Jaroslav Zeman, který ve Spring Walk zastřešuje problematiku zaměstnávání cizinců a náhrady nemajetkové újmy.

Na podzim čeká celý tým stěhování do nových společných kanceláří ZET.Office v ostře sledovaném areálu Nové Zbrojovky. „Tato oblast má opravdu silného genia loci, jde o velký lokální projekt s hlubokou tradicí. Naše advokátní kancelář je hrdá na své brněnské kořeny, a tak jsme opravdu rádi, že budeme součástí projektu obnovy tohoto jedinečného místa,“ říká vedoucí partner Štěpán Smoleja, jenž v advokátní kanceláři zastřešuje realitní právní agendu.

„Jsme moc rádi, že se nám do ZET.Office podařilo ‚ulovit‘ právě Spring Walk. Právníci v baráku se totiž vždycky hodí. Těší nás, že si jako své nové sídlo vybrali Novou Zbrojovku. Věříme, že se jim u nás bude líbit a najdou tu nejen skvělé pracovní prostředí, ale i komunitu,“ dodává Miroslav Pekník, Development Director projektu Nová Zbrojovka.

Tři otázky pro Spring Walk

Jaké jsou momentálně možnosti v rámci zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU?

Mgr. Jaroslav Zeman, vedoucí partner

Občany ze třetích zemí lze dlouhodobě zaměstnat na základě zaměstnanecké karty.

Výjimka momentálně existuje pro občany Ukrajiny, kteří u nás v současnosti mohou pracovat na základě dočasné ochrany, která se vyřizuje na jeden rok. Nicméně bylo přislíbeno, že ochrana by měla být o rok prodloužena, a čekáme tedy na kroky zákonodárců.

U ostatních cizinců je třeba rozlišit, zda má jejich země zřízený vládní program, či nikoliv. Vládní program má za cíl urychlit vyřízení zaměstnaneckých karet. Nově mají program i Arménie, Gruzie a Severní Makedonie.

Pokud země vládní program nemá, zaměstnanecká karta se vyřizuje přes konzulát dané země – a záleží pak na konkrétním konzulátu, jak je flexibilní.

Po covidovém propadu jdou ceny nájmů letos citelněji nahoru. Jaké možnosti dává v této situaci zákon nájemcům?

Mgr. Štěpán Smoleja, vedoucí partner

Zdražování nájemného je pro nájemce v poslední době poměrně palčivé téma – a v souvislosti se zdražováním energií o to nepříjemnější.

Pronajímatel může nájemci zvýšit nájemné, ne však zcela libovolně a jednostranně. Pokud pronajímatel s nájemcem nemá sjednané pravidelné zvyšování nájmu už v nájemní smlouvě, může nájemci navrhnout zvýšení nájemného. Takové zvýšení ale může navrhnout jen jednou za dvanáct měsíců, až do výše tržního nájemného v daném místě – ovšem pouze za předpokladu, že společně se zvýšeními učiněnými za poslední tři roky nepřesáhne 20 % ceny nájmu.

Jelikož na dohodu jsou potřeba dva, tak v případě, že nájemce s návrhem nesouhlasí, pronajímatel má možnost obrátit se na soud. Soudy pak při určení nového nájemného vychází z tržního nájemného, což je pro nájemce často méně výhodné, než kdyby se s pronajímatelem dohodli rovnou.

Vaše kancelář se zaměřuje i na vymáhání nemateriální újmy. Co to vlastně znamená?

Mgr. Viktor Procházka, vedoucí partner

Nemateriální újma je typem škody, která vzniká na zdraví nebo cti člověka. Našim klientům pomáháme především s újmou na zdraví, která vznikne při dopravní nehodě nebo pracovním úrazu. Například jde o situace, kdy vás nabourá jiné auto a dojde k zranění či úmrtí, nebo třeba spadnete při plnění pracovních úkolů ze žebříku.

Naše právo umožňuje odškodňování několika druhů nároků. Mezi ně patří bolestné, tedy nárok nahrazující vytrpěnou bolest vzniklou úrazem, ztížení společenského uplatnění, tedy trvalé následky na zdraví osoby, nebo duševní útrapy, což jsou citové strasti vytrpěné úmrtím blízké osoby. Lze ovšem požadovat i náklady vynaložené na léčbu, ušlý výdělek či psychickou újmu.

Novinkou je rozhodnutí Ústavního soudu, které u pracovních úrazů umožňuje vymáhání vyšších částek, než tomu bylo doposud.

Zdroj informací

Spring Walk a NejBusiness.cz

Datum

13. října 2022

Page generated in 1.3855 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál